>> HP Kyla och Värme fyller 30 år

Vi värmer Åland. Och kyler.Det är ett välkänt faktum att läsare distraheras av läsbar text på en sida när man skall studera layouten. Poängen med Lorem Ipsum är att det ger ett normalt ordflöde