>> Professionella kök

En fungerande ventilationskonstruktion är av största vikt både för personalen i köket samt för ägaren i form av driftskostnader. Med fungerande system uppnås en idealisk arbetstemperatur i köket samtidigt som matos och ångor effektivt sugs ut med energieffektiva lösningar. Detta ökar på trivseln, förbättrar produktiviteten samt arbetsklimatet och därigenom minskar på sjukfrånvaron. Dom bästa kockarna föredrar fungerande kök med bra arbetsförhållanden, vilket kan vara något att tänka på då man väljer system och leverantör av utrustningen.

Tillsammans med våra samarbetspartners står vi till tjänst med både planering, utförande samt drift av professionella kök. Vi står också till buds när det gäller hotell- och kasinosegmentet som kännetecknas av unika kulinariska upplevelser med bl.a. uppvisningskök som är genom sitt namn en del av måltidsupplevelsen.

Vi underhåller också de flesta storköksmaskiner och representerar bl.a. Electrolux och Metos för vilka vi har ett begränsat reservdelslager.