>> Solpaneler

Som en del av sortiment hållbara lösningar levererar vi kompletta system med solpaneler. Sortiment täcker allt från små ”stand alone”–lösningar till större anläggningar som är kopplade till el-nätet.

Prisutvecklingen på solpaneler har gjort dessa till ett fullgott alternativ både ekonomiskt och ekologiskt. Genom användningen av solpaneler, sänker man sin elräkning och garderar sig mot framtida fluktuationer i elpriset. Efter det att anläggningen är återbetald inom några år, kan man njuta av kostnadsfri elförsörjning samtidigt som man bidrar till en mer ekologisk framtid för kommande generationer.

Vårt sortiment innehåller kvalitetssolpaneler som är utvecklade för vårt klimat. Förutom paneler levererar vi också växelriktare (inverters) och annan behövlig utrustning inkluderande installationsmaterial och kabeldragning.

När du funderar på en solenergianläggning, tag kontakt med oss redan i planeringsskedet så hjälper vi med val av system, installationsalternativ, frågar att beakta vid installation och dimensionering samt finansiering.

Stöd för solcellsanläggningar
För byggnader med högst 3 bostäder eller högst 300 m2 bostadsyta är det möjligt att erhålla högst 2500 euro och för större bostadshus är det möjligt att erhålla högst 10000 euro. För byggnader med affärslokaler är det inte möjligt, utan bara för bostadsdelen i sådana byggnader ifall det finns det. Kravet är att det ska vara permanent bostadsboende, det är inte möjligt till stugor t.ex. Läs mer om det på regeringen.ax.

Mikroproducent
Producera din egen el och bli samtidigt en mikroproducent. Ålands Elandelslag tipsar om hur du kan producera egen el och sälja överskottselen för att sänka dina elkostnader. Läs mer på Ålands Elandelslags hemsida samt i dokumentet Grundinformation om mikroproduktion.