>> Referenser

HP Kyla & Värme har med 40 års erfarenhet installerat det mesta inom husteknik på Åland. Vi har också en gedigen erfarenhet av underhåll, moderniseringar och tillbyggnad av våra levererade anläggningar.

Vårt stora antal nöjda privatkunder talar sitt tydliga språk om kvaliteten och tillförlitligheten av det vi levererar. Kontakta gärna någon av våra referenser för bakgrundsinformation om oss och vår verksamhet.

Våra referenser:

VVS & Ventilation
Kyla
Byggnadsautomation
Andelsbanken
Alandia Trade Center
Adlon
Annagården
Arkipelag
Alandia bolagen
Baltic Trading
Bra Kök
Algots Hus
Berghamn Terminalen
Chipsters
Aluwood
Bra Kök
City Livs
ATC
Bussgaraget
Curling Hallen
Baltic trading
Curling Hallen
Daghemmet Blåbäret
Brakök
Eckerö Linjen
Daghemmet Södran
Byggvaruhuset
Hantverkshuset
Dahlmans Slakteri
Båthallen
Kapellhagen
Eckerö Line
Curlinghallen
Kaptensgatan
Eckerö Skola
Dahlmans
Klintgränd
Godby Daghem
Eckerö linjen + Berghamn
Kroklund
Hallen
Finströms kyrka
Mariehamns Telefon
Hamngatan 8
Firma Hugo Andersson
Mattssons Godby
Havsvidden
Geta kyrka
Maxinge
I-Tiden
Godby Daghem
PAF
Kantarellen
Hallen
Posten City
Mariehamns Telefon
Hammarlands kyrka
Rafaels hus
Mathias Eriksson
Hamnterminalen
Renhållningen
Mattssons Godby
Kantarellen
Scantube
Maxinge
Kastelholm
Seagram
Näfsby Skola
Magasin
Skeppargården
Optinova
Mariehamns stad
Skönvik
Posten City
Mariehamns Telefon
Solgården
Sjömansskolan
Mathias Eriksson Lager
Sparhallen
Sparhallen
Mathispunkten
Stadsbo
Transmar
Mattssons Godby
Storagatan 8-9
Yrkesskolan
Maxinge
Tallgården
ÅCA ostlager
Medis
Viking Terminalen
Ålands Försöksstation
Nordea
Ålands Telefonandelslag
Ålands Telefonandelslag
Ny Fahlers
Ålands Ömsesidiga
Optinova
Ålandsvägen
Plasto
Jakt & Fiske museum
Rederi Gustav Eriksson
Renhållningen
Savoy
Scan Tube
Sittkoff
Skönvik
Sparhallen
Spiran
Stadsbo
Statens Ämbetshus
Tjena Vatten
Transmar
Wigells
ÅCA
Ålands Elandelslag
Ålandstidningen
Ålcom
ÅÅB
Ömsesidiga