Vatten och sanitet

Branschregler Säker Vatteninstallation är ett regelverk som är framtaget av branschens aktörer för att minska risken för vattenskador, legionellaspridning (vattenlevande bakterie), brännskador och förgiftning. Reglerna ställer krav på både installatörer och produkter.

HP Kyla & Värme erbjuder lösningar för sanitet inklusive traditionella VS-tjänster för tillopps- och avloppsvatten, samt tjänster för avloppsrening, -filmning och nyttjande av regnvatten.

Vi har de certifikat och behörigheter som krävs för att arbeta enligt gällande myndighetskrav och säkerhetskriterier. HP Kyla & Värme är fabrikatoberoende och kan därmed hjälpa våra kunder att välja optimala, produktionseffektiva och miljövänliga system och lösningar.

Har du frågor? Kontakta vår expert.

Våra kunder berättar.

Bergvärme till Södragatan 26

HP Kyla & Värme installerade bergvärme till BAB Södragatan 26. I och med denna investering sparar bostadsbolaget nu 10 000 € per år.