El

Ett väl utformat och professionellt installerat elsystem förbättrar byggnadens prestanda avsevärt. Med regelbundet och professionellt underhåll kan man säkerställa att systemen fungerar, förlänga deras livscykel och spara energi.

Mängden elutrustning och elsystem i en fastighet ökar ständigt och vårt beroende av dem har ökat anmärkningsvärt. Vårt erbjudande inom el omfattar elektriska installationer för husteknisk utrustning. Reservkraft UPS (Uninterruptible Power Supply), ingår också.

 

På uppdrag av våra kunder tar vi hand om funktioner som är kritiska för fastigheter och verksamheter även under strömavbrott.

 

Vi har nödvändiga certifikat och behörigheter för att arbeta professionellt och enligt gällande förordningar.