Fastighetsövervakning

HP Kyla & Värme förser din fastighet med beprövade lösningar inom styr & regler. Vi är en oberoende leverantör av byggnadsautomationsutrustning och vi håller oss till seriösa leverantörer med tanke på kompatibilitet av befintlig installerad utrustning.

Vi använder oss av öppna system baserat på BACnet – standarden för att garantera kunden en konkurrensmöjlighet vid val av fabrikat.

Vi har kunnande och kompetens inom datakommunikation och olika säkerhetslösningar inom IT vilket möjliggör en säker och effektiv fjärrövervakning av våra kunders uppkopplade anläggningar. Fördelen är att vi snabbt och effektivt tar hand om larm men också stöder våra kunder i handhavandefrågor angående den egna anläggningen.

För våra avtalskunder övervakar och finjusterar vi driften för att uppnå önskat inomhusklimat med högsta energianvändningseffektivitet.

Har du frågor? Kontakta vår expert.