Vårt fokus är hela din fastighet

Från småföretagare till globala koncerner, vi installerar och servar luftvärmepumpar, kylsystem & klimatanläggningar i toppklass.

Konstruktion och rådgivning

Vi står till tjänst med vår gedigna kunskap inom husteknik för att tillsammans med våra kunder utforma de bästa lösningarna.

Entreprenad

Vår entreprenadverksamhet täcker det mesta inom husteknik.

Tekniskt underhåll

Vi sätter alltid kunden främst genom att erbjuda snabb responstid, kompetens och trygghet till alla våra kunder. Vi servar alla typer av kyl och frys anläggningar, komfortkyla och värmepumpar.

Fastighetsövervakning

HP Kyla & Värme förser din fastighet med beprövade lösningar inom styr & regler. Vi är en oberoende leverantör av byggnadsautomationsutrustning.

Energianalys/optimering

Vi på HP Kyla & Värme har ingenjörskompetens inom områdena VVS, automation, kyla och el. Vi besiktigar din fastighet och upprättar en energianalys med åtgärdsförslag för att minska energiförbrukningen.

Byggnadsautomation

Automation är ett område som utvecklas mycket snabbt och med nya lösningar kan man påverka funktionaliteten i byggnader avsevärt.

Ventilation

Effektiv luftbehandlingsteknik och ett behagligt inomhusklimat utgör tillsammans med värme- och sanitetsteknik grundstommen för moderna fastighetstekniska tjänster.

HP Kyla och värme

Kyla och värme

Rätt valda och underhållna kylsystem är energieffektiva och håller temperaturen stabil oavsett vilka förutsättningarna utomhus är.

Värmepumpar

Vi installerar och servar värmepumpar av olika fabrikat. Kontakta oss så hjälper vi till med dimensionering och besparingskalkyl.

Vatten och sanitet

Branschregler Säker Vatteninstallation är ett regelverk som är framtaget av branschens aktörer för att minska risken för vattenskador, legionellaspridning (vattenlevande bakterie), brännskador och förgiftning.