Entreprenad

Vår entreprenadverksamhet täcker det mesta inom husteknik. Vi installerar husteknisk utrustning för: bostadshus, affärsfastigheter, butiker, kontor, hotell, professionella kök, industrihallar och fritidsanläggningar.

Vi installerar även kyllösningar för process- och komfortkyla.

HP Kyla & Värme erbjuder lösningar inom värme och sanitet (VS) för bostads- och kommersiella byggnader samt industrier. Vi har även lösningar för sanitet inklusive traditionella VS-tjänster för bruks- och avloppsvatten, och tjänster för avloppsrening och nyttjande av regnvatten.

Vi har de certifikat och behörigheter som krävs för att arbeta enligt gällande myndighetskrav och säkerhetskriterier. HP Kyla & Värme är fabrikatoberoende och vi kan därmed hjälpa våra kunder att välja optimala, produktionseffektiva och miljövänliga system och lösningar.

Vi utför kompletta ventilationslösningar, både planering och installation. Genom vår verkstad kan vi också leverera kanaldelar för skräddarsydd installation. Vi utför också inreglering, luftmätning samt kanalrengöring.

Vi installerar och kopplar eltillförsel för VVS- och kylteknisk utrustning med behörighet upp till 1 000 V till den del det inte ingår i separat el-entreprenad. Vi installerar det mesta som har att göra med byggnadsautomation.

Vi installerar också belysningsutrustning i mindre skala samt el för säkerhetsutrustning.

Vi projekterar och installerar instrumentering samt styr & reglerutrustning från kända leverantörer av kvalitetsutrustning. Vårt sortiment baserar sig på beprövade öppna lösningar, närmast med BACnet – protokollet som grund. Vår verksamhet baserar sig på kompatibilitet av installerad utrustning så att ändringar, utbyggnad och modernisering fungerar smärtfritt.

De mesta inom entreprenad utförs av vår egen personal, inkluderat programmering av styrutrustningen för automatisering av processerna. Detta med målsättningen att trygga kunnandet och utvecklingen inom branschen på Åland.

Har du frågor? Kontakta vår expert

Våra kunder berättar.

Bergvärme till Södragatan 26

HP Kyla & Värme installerade bergvärme till BAB Södragatan 26. I och med denna investering sparar bostadsbolaget nu 10 000 € per år.