Tekniskt underhåll

Vi sätter alltid kunden främst genom att erbjuda snabb responstid, kompetens och trygghet till alla våra kunder.
Vi servar alla typer av kyl och frys anläggningar, komfortkyla och värmepumpar.

Vårt serviceavtal för förebyggande underhåll är utformade för kostnadseffektivt underhåll med målsättningen att undvika onödiga driftsstopp. Servicekoncept är modulärt, dvs., man kan välja vilken utrusning eller delar av den som ingår i avtalet. Innehållet i avtalet skapas tillsammans med kunden baserat på en inventering av befintlig utrustning samt servicebehovet av densamma.

Våra serviceavtalskunder har alltid prioritet ifall något oförutsett händer. Serviceavtalet ger också tillgång till ett eget servicenummer med snabb betjäning. Genom att teckna ett service avtal så undviker du oplanerade driftstopp och får en optimerad drift på din anläggning, Intresserad av serviceavtal klicka här för att ta kontakt med oss.

  • Eget servicenummer till egen kontaktperson för alla tekniska ärenden
  • Undvikande av driftsstopp
  • Snabb service vid oförutsedda problem
  • Förutsägbara underhålls- och reparationskostnader
  • Längre livslängd på den tekniska installationen och ökat värde på fastigheten
  • Kontinuerliga förbättringar som säkerställer problemfri och ekonomisk drift
  • Lägre energiförbrukning och därigenom skonsammare för miljön
  • Alla regelverk efterlevs
  • Skriftliga rapporter om fastighetens prestanda

Ibland finns det även behov av extra service, som mindre installationer eller andra tillfälliga uppdrag. Om något oväntat inträffar mellan de planerade servicetillfällena finns våra kvalificerade jour på plats dygnet runt för att erbjuda support med garanterad inställelsetid.

Har du frågor? Kontakta vår expert.