Byggnadsautomation

Automation är ett område som utvecklas mycket snabbt och med nya lösningar kan man påverka funktionaliteten i byggnader avsevärt. Automation har stor betydelse för energieffektiviteten, eftersom den gör det möjligt att styra en byggnad och de villkor som råder.

Automation är hjärnan som kontrollerar och reglerar alla förhållanden. Med hjälp av aktuell information som samlas in från fastigheten tillsammans med lagrad historik kan man analysera och planera underhållet.

De mest kritiska besluten inom automation fattas i designfasen. Med rätt instrumentering, rätta funktionsalgoritmer och med beaktande av öppenhet och kompatibilitet kan man uppnå utmärkt funktionalitet till optimerade driftskostnader. Detta gäller också för renoveringar och moderniseringar eftersom dessa har stor betydelse för energieffektivitet, kostnadsbesparingar samt lösningar för brandskydd och datasäkerhet.

 

Med hjälp av automationssystem kan vi och våra kunder hantera till exempel styr- och reglersystem för VVS, energiuppföljning, passerkontroll- och brandlarmsystem via ett integrerat gränssnitt. Vi använder öppna lösningar, vilket betyder att våra lösningar är systemoberoende och alltså stöder gemensamma kommunikationsgränssnitt som KNX, LON, MODBUS, M-Bus, DALI och BACnet.

Dygnet-runt-övervakning är tillgänglig för denna tjänst där vi tillhandahåller övervakning, fjärrstyrning och justering av fastighetstekniska system på ett energieffektivt sätt från HP Kyla & Värme.

 

Utrustningen drivs av kvalificerad personal som kan övervaka installerade anläggningar och på distans testa och justera dem vid behov. Övervakningen fungerar i nära samarbete med HP Kyla & Värmes kundtjänst som registrerar de serviceförfrågningar som kommer in från kunderna. Våra kunder har också möjlighet att styra och övervaka fastigheten parallellt där vi är uppkopplade.

 

Våra avtalskunder har också tillgång till användarstöd från experter.

Har du frågor? Kontakta vår expert.

Våra leverantörer

Läs mer om våra styr och reglerutrustning hos våra olika leverantörer