Våra kunder berättar.

HP Kyla & Värme har med 40 års erfarenhet installerat det mesta inom husteknik på Åland och har en gedigen erfarenhet av underhåll, moderniseringar och tillbyggnad av våra levererade anläggningar.

KEA-Markets nya kylanläggning

Under våren och försommaren har HP Kyla & värme projekterat, installerat och driftsatt KEA-Markets nya moderna kylanläggning.

Bergvärme till Södragatan

HP Kyla & Värme installerade bergvärme till BAB Södragatan 26. I och med denna investering sparar bostadsbolaget nu 10 000 € per år.

ÅEA nybyggnation

Vid Ålands Elandelslag nybyggnation av sitt kontor och lager år 2020 fick HP Kyla och Värme i uppdrag att göra en total VVS installation i form av bergvärme med frikyla från borrhål.