HP Kyla och värme

Kyla och värme

Rätt valda och underhållna kylsystem är energieffektiva och håller temperaturen stabil oavsett vilka förutsättningarna utomhus är. Våra kyllösningar inkluderar traditionell luftkylning och processkyla för byggnader, industrier och särskilda lokaler som datacenter, kylrum och ishockeyarenor.

Genom att planera och göra en korrekt integrering av kylsystem till tekniska processer, möjliggör vi besparingar både på investerings- och driftskostnaderna. Som en fabrikatoberoende partner hjälper vi våra kunder att välja optimala, produktionseffektiva och miljövänliga system och lösningar.

Vi tar hand om lagstadgade skyldigheter på uppdrag av våra kunder, såväl läckagekontroller och årligt underhåll som att leva upp till miljökraven. Vårt nätverk av kyltekniker tar ansvar för kylsystemen under hela livscykeln, från installation till återvinning.

Vi har nödvändiga certifikat och behörigheter för att arbeta enligt gällande myndighetskrav och på ett professionellt sätt. Vi arbetar utgående från krav på förändringar av vilka köldbärare som kommer att användas i framtiden och installerar och moderniserar kylutrustning enligt dessa.
Vårt kunnande omfattar:

Luft och vätskekylda vattenkylmaskiner
Vattenkylmaskiner med separata kondensorer eller Free Cooling
Detaljhandelns kyldiskar, kyl- och frysrum
Livsmedelsindustrins kyllösningar
Split–enheter
Fan Coils, kylbafflar mm.
Datarumskyla
Bil AC-kyla

Har du frågor? Kontakta vår expert.

Våra kunder berättar.

KEA-Markets nya kylanläggning

Under våren och försommaren har HP Kyla & värme projekterat, installerat och driftsatt KEA-Markets nya moderna kylanläggning.

Halverade kostnader och ökad driftsäkerhet

Ålands Telefon är mycket nöjda med sitt avtal med HP Kyla & Värme Dygnet-runt-jour, gratis kyla i serverhallarna, halverade driftskostnader och en återbetalningstid på 7-8 år. Investeringen i ett nytt system för kyla och värme hos Ålands Telefon i Jomala är inte svår att räkna hem. Läs artikeln

100 % grön kyla

Under hösten 2021 har HP kyla & värme utfört entreprenaden för Fastighetsverket avseende modernisering av kylsystemet i Hotell & restaurangskolans lokaler. De gamla befintliga kylmaskinerna använde sig av syntetiska köldmedier med hög växthuseffektpåverkan och var energikrävande. Nu är det ersatta med nya maskiner som använder sig av de naturliga köldmedierna propan och Co2 som både […]