Energianalys/optimering

Vi på HP Kyla & Värme har ingenjörskompetens inom områdena VVS, automation, kyla och el. Vi besiktigar din fastighet och upprättar en energianalys med åtgärdsförslag för att minska energiförbrukningen.

Vi tittar på vilka lösningar du har idag och hur vi kan förnya eller komplettera dessa för att få en bättre ekonomi och mindre miljöpåverkan. Vi skräddarsyr en lösning för att passa just din fastighet.

Frånluftsåtervinning i lägenhetshus:
I lägenhetshus har vi gjort återvinning av frånluften med hjälp av värmepumpar. Då används inte några borrhål utan energin utvinns genom att ta energi ur ventilationsluften innan man blåser ut den. Energin från värmepumparna används sedan till värme och varmvatten. Alla frånluftsfläktar förses med tids- och varvtalsstyrning, som kontrolleras av det nya styr- och reglersystemet. Resultatet är en halverad energiförbrukning. Referensobjekt: Storagatan 8-9.

Fastigheter med både värme- och kylbehov:
Hos kunder med både värme- och kylbehov har vi installerat bergvärmepumpar. Dessa körs då både som värmepump och kylmaskin. På vintern genererar värmepumpen värme och varmvatten. Under våren får man gratiskyla från borrhålen. Under sommaren körs värmepumpen som kylmaskin och då dumpas överskottsvärmen via en kylmedelskylare utomhus. Leveransen innehåller ett nytt styr och övervakningssystem. Resultatet är en halverad energiförbrukning. Referensobjekt: Mariehamns Telefon huvudkontor.

Har du frågor? Kontakta vår expert.