>> Teknikområden

Våra teknikområden omfattar följande:

  • Kyla
  • Värme & Sanitet
  • Ventilation & Luftkonditionering
  • El
  • Styr & Regler
  • Hållbara lösningar (solpaneler, värmepumpar, energieffektivisering)

Ett komplett sortiment uppbackat av ett brett kunnande garanterar fungerande lösningar av en och samma leverantör. Vi samarbetar med våra partners men mot våra kunder är vi totalansvariga vilket underlättar både utförande och underhåll.