>> Byggnadsautomation

Automation är ett område som utvecklas mycket snabbt och med nya lösningar kan man avsevärt påverka funktionaliteten i byggnader. Automation har stor betydelse för energieffektiviteten, eftersom den gör det möjligt att styra en byggnad och de villkor som råder. Automation är hjärnan som kontrollerar och reglerar alla förhållanden. Med hjälp av aktuell information som samlas in från fastigheten tillsammans med lagrad historik kan man analysera och planera underhållet.

De mest kritiska besluten inom automation fattas i designfasen. Med rätt instrumentering, rätta funktionsalgoritmer och med beaktande av öppenhet och kompatibilitet kan man uppnå utmärkt funktionalitet till optimerade driftskostnader. Detta gäller också för renoveringar och moderniseringar eftersom dessa har stor betydelse för energieffektivitet, kostnadsbesparingar samt lösningar för brandskydd och datasäkerhet.

Med hjälp av automationssystem kan vi och våra kunder hantera till exempel styr- och reglersystem för VVS, energiuppföljning, passerkontroll- och brandlarmsystem via ett integrerat gränssnitt. Vi använder öppna lösningar, vilket betyder att våra lösningar är systemoberoende och alltså stöder gemensamma kommunikationsgränssnitt som KNX, LON, MODBUS, M-Bus, DALI och BACnet.

Dygnet-runt-övervakning är tillgänglig för denna tjänst där vi tillhandahåller övervakning, fjärrstyrning och justering av fastighetstekniska system på ett energieffektivt sätt från HP Kyla & Värme. Utrustningen drivs av kvalificerad personal som kan övervaka installerade anläggningar och på distans testa och justera dem vid behov. Övervakningen fungerar i nära samarbete med HP Kyla & Värmes kundtjänst som registrerar de serviceförfrågningar som kommer in från kunderna. Våra kunder har också möjlighet att styra och övervaka fastigheten parallellt där vi är uppkopplade. Våra avtalskunder har också tillgång till användarstöd från experter.

Vi har nödvändiga certifikat och behörigheter för att arbeta enligt gällande myndighetskrav.

Våra partners:
shneider
Vi levererar även lösningar till större anläggningar, där kunden har sin egen övervakningsdator och till mindre anläggningar som endast styrs med en användarpanel.

Vi har byggt upp en speciell nisch för livsmedelsbutiker, där vi styr och övervakar kylan i kyldiskar och kylrum på Åland. Kunderna kan sedan få rapporter veckovis över temperaturerna i alla system, enligt livsmedelsverkets krav. Detta avlastar butikspersonalen från en del jobb samtidigt som all kyla ständigt är under övervakning.

HP Kyla & Värme Byggnadsautomation
Webbaserad övervakning av värmeväxlare

Vi levererar även lösningar till större anläggningar, där kunden har sin egen övervakningsdator och till mindre anläggningar som endast styrs med en användarpanel.

Vi har byggt upp en speciell nisch för livsmedelsbutiker, där vi styr och övervakar kylan i kyldiskar och kylrum på Åland. Kunderna kan sedan få rapporter veckovis över temperaturerna i alla system, enligt livsmedelsverkets krav. Detta avlastar butikspersonalen från en del jobb samtidigt som all kyla ständigt är under övervakning.

Sauter
År 2016 Vi har även utökat vårt sortiment med styr- och reglerutrustning från Sauter. För mer information kan man besöka Sauters hemsida www.sauter.se eller kontakta oss.