>> Kyla

Rätt valda och underhållna kylsystem är energieffektiva och håller temperaturen stabil oavsett vilka förutsättningarna utomhus är. Våra kyllösningar inkluderar traditionell luftkylning och processkyla för byggnader, industrier och särskilda lokaler som datacenter, kylrum och ishockeyarenor.

Genom att planera och göra en korrekt integrering av kylsystem till tekniska processer, möjliggör vi besparingar både på investerings- och driftskostnaderna. Som en fabrikatoberoende partner hjälper vi våra kunder att välja optimala, produktionseffektiva och miljövänliga system och lösningar.

Vi tar hand om lagstadgade skyldigheter på uppdrag av våra kunder, såväl läckagekontroller och årligt underhåll som att leva upp till miljökraven. Vårt nätverk av kyltekniker tar ansvar för kylsystemen under hela livscykeln, från installation till återvinning.

Vi har nödvändiga certifikat och behörigheter för att arbeta enligt gällande myndighetskrav och på ett professionellt sätt. Vi arbetar utgående från krav på förändringar av vilka köldbärare som kommer att användas i framtiden och installerar och moderniserar kylutrustning enligt dessa.
Vårt kunnande omfattar:

  • Luft och vätskekylda vattenkylmaskiner
  • Vattenkylmaskiner med separata kondensorer eller Free Cooling
  • Detaljhandelns kyldiskar, kyl- och frysrum
  • Livsmedelsindustrins kyllösningar
  • Split–enheter
  • Fan Coils, kylbafflar mm.
  • Datarumskyla
  • Bil AC-kyla