>> Värme

HP Kyla & Värme erbjuder lösningar inom värme för byggnader och industrier. Vi arbetar med energibesparande åtgärder och tillhandahåller expertkunskap inom fjärrvärme, förbränningsanläggningar, pannor och mer avancerade lösningar baserade på förnyelsebar energi, exempelvis värmepumpar och solpaneler. En värmepump är ett utmärkt hjälpmedel om du vill sänka dina uppvärmningskostnader, skona miljön och minska ditt oljeberoende. Vi har bra överblick över det utbud som finns på marknaden för värmepumpar som tar tillvara värmen från luften, marken eller närliggande vattendrag.

HP Kyla & Värme har över 30 års erfarenhet av installation och service av värmepumpar. Vi har också ett omfattande reservdelslager.

Vi har de certifikat och behörigheter som krävs för att arbeta enligt gällande myndighetskrav och säkerhetskriterier. HP Kyla & Värme är fabrikatoberoende och vi kan därmed hjälpa våra kunder att välja optimala, produktionseffektiva och miljövänliga system och lösningar.

Våra lösningar för uppvärmning omfattar:

  • Värmepumpar
  • Fjärrvärmeväxlare
  • Oljepannor
  • Solpaneler
  • Värmeelement, golvvärme, strålvärmare
  • Luftvärme
  • Vedpannor
  • Elvärme
  • Gasvärme