>> Vatten och sanitet

Auktoriserad VVS-installatör
vvs_auth
Branschregler Säker Vatteninstallation är ett regelverk som är framtaget av branschens aktörer för att minska risken för vattenskador, legionellaspridning (vattenlevande bakterie), brännskador och förgiftning. Reglerna ställer krav på både installatörer och produkter. I systemet ingår auktorisation av VVS-företag och utbildning av VVS-montörer, arbetsledare med flera. Målet är att ge en ökad säkerhet och trygghet för brukaren.

HP Kyla & Värme erbjuder lösningar för sanitet inklusive traditionella VS-tjänster för tillopps- och avloppsvatten, och tjänster för avloppsrening, -filmning och nyttjande av regnvatten. Vi har de certifikat och behörigheter som krävs för att arbeta enligt gällande myndighetskrav och säkerhetskriterier. HP Kyla & Värme är fabrikatoberoende och vi kan därmed hjälpa våra kunder att välja optimala, produktionseffektiva och miljövänliga system och lösningar.

HP Kyla & Värme är en auktoriserad VVS-installatör.