>> Ventilation

Vårt sortiment inom ventilation och luftbehandling omfattar både komfortventilation och specifika lösningar för industrin. Ventilation används för luftväxling med utsidan liksom för luftcirkulation inom byggnaden. Tekniken omfattar allt från ventilationsaggregat och kanaler till kvalificerade renrumslösningar och industriventilation. Luftkonditionering innebär vanligtvis lösningar för att förändra temperatur och luftfuktighet och skapa ett mer behagligt inomhusklimat. Tekniken omfattar kylaggregat, värmepumpar, värmeväxlare och värmeåtervinning.

Effektiv luftbehandlingsteknik och ett behagligt inomhusklimat utgör tillsammans med värme- och sanitetsteknik grundstommen för moderna fastighetstekniska tjänster. Vår bredd av kompetens och våra referenser inom detta område är omfattande.

Vi har installerat ventilations- och luftbehandlingssystem i alla typer av byggnader; kontorsbyggnader och hotell, köpcentra och flygplatser, evenemangs- och mässhallar, idrottsplatser och sjukhus samt för renrum. Därtill en mängd olika industriella miljöer och produktionsanläggningar.
Dessutom levererar och installerar vi värmeåtervinningssystem och kemiska luftrengöringssystem.

HP Kyla & Värme har nödvändiga certifikat och behörigheter för att arbeta enligt gällande myndighetskrav och på ett professionellt sätt.