>> Våra tjänster

HP Kyla & värme står till tjänst med det mesta för entreprenad och professionell fastighetsskötsel inom området för husteknik.

Vi rådgör med våra kunder vilka lösningar som skulle vara de tekniskt sett bäst fungerande samt ekonomiskt sett de smartaste med tanke på livscykelkostnad. Vi hjälper också till med konstruktionslösningar för att uppnå bästa prestanda och servicevänlighet.

Vår entreprenadverksamhet täcker alla teknikområden för kylning, uppvärmning, ventilation och luftkonditionering av byggnader. Vi levererar också de mest avancerade kyltekniska lösningarna för livsmedels- och processindustrin. Leveranserna kompletteras med styr och reglerteknisk utrustning för öppna system för ypperligt inomhusklimat med optimal energiförbrukning.

Vår serviceverksamhet består av serviceavtal för förebyggande service, akut service samt jourverksamhet.

Vi har också ett gediget energikunnande genom vilket vi erbjuder energianalyser, -auditeringar samt – certifikat. Baserat på analyserna genererar vi underlag för energibesparande lösningar med sikte på en hållbarare framtid.