>> Energianalys

Energideklarationer

Vid försäljning eller uthyrning av en fastighet för stadigvarande boende, så måste man ha en giltig energideklaration. För nya byggnader ska också energi deklareras senast två från det att de har tagits i bruk. Vi på HP Kyla & Värme är certifierade energiexperter och har rätt att utfärda energideklarationer. Vi har certifikat för såväl enkla som komplexa byggnader. Förutom certifikatet, står vi gärna till tjänst med förslag på förbättringsförslag för att minska energiförbrukningen samt förbättra inomhusklimatet.

HP Kyla & Värme energideklaration
När vi utför en energideklaration så samlar vi först in data med hjälp av kunden:

  • Uppgifter om fastigheten t.ex. kontaktinformation, fastighetsbeteckning, byggnadstyp, byggnadsår.
  • Uppgifter om förbrukning av t.ex. olja, ved, fjärrvärme, fastighetsel.

Vi åker alltid ut och gör en besiktning av fastigheten innan vi sammanställer deklarationen. I deklarationen ingår åtgärdsförslag på energieffektiviserande åtgärder.

Läs mer om energideklarationer på www.boverket.se/sv/byggande/energideklaration

Våra energiexpert certifikat:

  • Behörighet certifierad energiexpert Åland
  • Certifikat energiexpert

Energianalys/optimering

Vi på HP Kyla & Värme har ingenjörskompetens inom områdena VVS, automation, kyla och el. Vi kan besiktiga din fastighet och upprätta en energianalys med åtgärdsförslag för att minska energiförbrukningen. Vi tittar på vilka lösningar du har idag och hur vi kan förnya eller komplettera dessa för att få en bättre ekonomi och mindre miljöpåverkan. Vi kan skräddarsy en lösning för att passa just din fastighet.

energianalys
Några exempel på utförda energibesparande åtgärder tillsammans med överordnat styrsystem.

Frånluftsåtervinning i lägenhetshus:
I lägenhetshus har vi gjort återvinning av frånluften med hjälp av värmepumpar. Då används inte några borrhål utan energin utvinns genom att ta energi ur ventilationsluften innan man blåser ut den. Energin från värmepumparna används sedan till värme och varmvatten. Alla frånluftsfläktar förses med tids- och varvtalsstyrning, som kontrolleras av det nya styr- och reglersystemet. Resultatet är en halverad energiförbrukning. Referensobjekt: Storagatan 8-9.

Fastigheter med både värme- och kylbehov:
Hos kunder med både värme- och kylbehov har vi installerat bergvärmepumpar. Dessa körs då både som värmepump och kylmaskin. På vintern genererar värmepumpen värme och varmvatten. Under våren får man gratiskyla från borrhålen. Under sommaren körs värmepumpen som kylmaskin och då dumpas överskottsvärmen via en kylmedelskylare utomhus. Leveransen innehåller ett nytt styr och övervakningssystem. Resultatet är en halverad energiförbrukning. Referensobjekt: Mariehamns Telefon huvudkontor.